Eesti Allergialiit püüab parandada allergiahaigete elukvaliteeti

  • Filtreeri tüübi järgi:

Valminud on 2023. aasta õhuseire aruanne

Keskkonnauuringute keskuse seirejaamad asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Proove koguti ja analüüsiti igapäevaselt, v.a Kuressaares, kus neid koguti nädala kaupa. Tulemusi kajastati ööpäevaste kontsentratsioonidena Eesti õhukvaliteedi seireveebis ja allergialiidu kodulehel.

Valminud aruandes „Aerobioloogiline seire 2023. aastal“ on vaadeldud kaheksa õietolmurühma ja ühte tüüpi hallituseoste kontsentratsioone õhus. Tulemusi on võrreldud eelnevate aastate aruannete tulemustega.

Oma tähelepanekud ja soovitused ilmunud aruandega seoses andis dr Kaja Julge (allergoloog, TÜ kliinikum):

„Õietolmu sisaldust Eestis saab jooksvalt jälgida Eesti Allergialiidu kodulehelt – õietolmuseire. See on vajalik teave paljudele õietolmu suhtes ülitundlikele inimestele, sest allergiaga inimeste hulk on aastatega jõudsasti suurenenud. Praeguseks võime juba rääkida, et pollinoosi kaebusi on kuni 25%-l Eestimaa elanikest.
Praegu tolmleb lepp ja õitsemist alustab sarapuu ning õietolmu kontsentratsioon õhus on suuresti seotud ilmaoludega – kõrgemad on need sooja päikeselise ja tuulise ilmaga.
Nagu ikka on õhus hallituse eoseid, millega tuleb arvestada riisumistööde alustamisel.
Seoses reisimisega on hea saada ülevaade ka õietolmu leviku kohta teistes riikides silam.fmi.fi/pollen.html

Käesoleval, 2024. aastal jätkub õietolmuseire Tallinnas veebruari algusest ja teistes seirejaamades märtsi algusest.

Eelmine: