Eesti Allergialiit püüab parandada allergiahaigete elukvaliteeti

 • Filtreeri tüübi järgi:

Tegevused

Tegevuskava 2023

 1. Eesti Allergialiit püüab oma tegevusega parandada kogu vabariigi allergiahaigete elukvaliteeti. Avaldame trükimeedias artikleid aktuaalsetel teemadel vastavalt tellimustele ja teeme koostööd meediafirmadega.
 2. Peame läbirääkimisi allergiahaigetele sobivate toodete maaletoojatega ja tutvustame neid tooteid haigetele oma kodulehel.
 3. Teeme koostööd kohalike allergiahaigeid esindavate organisatsioonidega ja EFA-ga.
 4. Allergianõustaja vastab EAL kodulehekülje www.allergialiit.ee kaudu esitatud allergiaalastele küsimustele, samuti nõustab firmasid allergiaalastes küsimustes.
 5. Koostöös Ühinenud Ajakirjad AS anname välja „Kodutohtri“ allergialisa
 6. EAL allorganisatsioonide – Saare-, Järva- ja Lääne-Virumaa poolt haigete koolitus.
 7. Alates 2012. a märtsist toimub Eestis õietolmu seire neljas erinevas piirkonnas: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Jõhvi. Seire tulemused avaldatakse Allergialiidu kodulehel ja Keskkonnauuringute labori kodulehel.
 8. Aasta kokkuvõtete tegemine ja 2023. aasta tööplaani koostamine detsembrikuus.

Konkreetsed tegevused

 • Täiesti uue kodulehe tegemine, selle pidev täiendamine.
 • 13. aprill – Anafülaksiaalne koolitus
 • 22. aprill – Allergia ja astma päev Rakveres:
  – Kuidas hakkama saada õietolmuallergiaga?
  – Lemmikloomad kodus
  – Nõuandeid astmaga patsiendile allergeenikontakti vähendamiseks
  – Äge ja krooniline urtikaariaAnafülaksia põhjused, tunnused ja ravi võimalused
  – Toiduallergia ja –talumatus, mis on sarnast ja erinevat
 • Astma ravimite kasutamisest tehtud videofilmide tutvustamine
 • Ajakirja Pereõde maikuu numbris artikkel „Inhalaatorite kasutamine“
 • Kodutohtri aprillikuu numbris allergialisa teemad:
  – Allergiamüüdid
  – Allergia ja kasvaja
  – Stressi mõju allergikule
  – Reisimine ja allergia
  – Ravimtaimeallergia
  – Pähkliallergia
  – Nahahügieen ja pesuvahendid
 • 3. mai – Allergiapäev. Südameapteegi organiseeritud loengud proviisoritele
 • 16. mai – Vikerraadios informatsioon õietolmuallergiast, sellega toimetulekust
 • 11. nov – Raske atoopilise dermatiidiga patsientide nõustamine Tallinnas

Projektid 2022

 1. Eesti Allergialiit püüab oma tegevusega parandada kogu vabariigi allergiahaigete elukvaliteeti. Toimetame allergia alaseid trükiseid, avaldame trükimeedias artikleid aktuaalsetel teemadel vastavalt tellimustele ja teeme koostöös meediafirmadega. Peame läbirääkimisi allergiahaigetele sobivate toodete maaletoojatega ja tutvustame neid tooteid haigetele oma kodulehel. Teeme koostööd kohalike allergiahaigeid esindavate organisatsioonidega ja EFA-ga. Tegevus toimub aastaringselt.
 2. Allergianõustaja vastab igal tööpäeval EAL kodulehekülje www.allergialiit.ee kaudu laekunud allergiaalastele küsimustele, samuti nõustab ka firmasid allergiaalastes küsimustes.
 3. Koostöös Ühinenud Ajakirjad AS on plaanitud anda välja aprillis „Kodutohtri“ lisaleht allergia erinumber seoses allergiliidu 30. aastapäevaga. Lehel kajastatavad teemad: nõgestõbi, ristallergia, kreemitamine, allergiku riided, tekstiilid ja kodus kasutatavad  värvid, õietolmuallergia, hallitus.
 4. EAL allorganisatsioonide – Saare-,Järva-ja Lääne-Virumaa poolt haigete koolitus.
 5. Alates 2012. a märtsist algas Eestis õietolmu seire, milline toimub neljas erinevas piirkonnas: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Jõhvi.  2015. aastast õhutolmu seiret rahastab Keskkonnaministeerium. Seire tulemused avaldatakse  Allergialiidu kodulehel ja Keskonnauuringute labori kodulehel. 2022. aasta seire algab veebruaris ja lõpeb novembris.
 6. Allergiaalane info elanikonnale meedia ja  koolituste kaudu – veebruar kuni detsember. Hüpoallergiliste toodete ja seadmete tutvustus.  Ekseemipäev perearstidele ja lastepolikliinikute töötajatele – oktoober.
 7. Uuendame  kodulehte perioodiliselt uute artiklitega ja korrigeerime  vastavalt vajadusele.
 8. Aasta kokkuvõtete tegemine ja uue, 2023. aasta tööplaani koostamine – detsembrikuus.

Tegevused

Sissejuhatus

Eesti Allergialiit koordineerib Tallinna, Tartu, Saaremaa allergiaühenduste, Järvamaa Astma ja Allergiaseltsi ning Lääne-Virumaa Allergia ja Astmaühingu tööd ja tegemisi.  Antakse välja infomaterjale ja meedia vahendusel toimub  allergiaga seotud kohalike ja globaalprobleemide teadvustamist kogu elanikkonnale. Samuti tehakse koostööd allergiahaigetele sobivaid tooteid tootvate ja maaletoovate firmadega, mille eesmärk on allergiahaigete elukvaliteedi parandamine.
Suheldakse EFA ja Soome Allergia-ja Astmaliidu ning teiste koostööpartneritega. Toimub haigete ja nende pereliikmete nõustamine allergiahaigustega seotud küsimustes, õietolmu seire kohta informatsiooni jagamine. Nõustamistelefoni ja meili teel pöördujate arv näitab pidevat kasvu, sest seoses allergoloogi eriala kaotamisega vabariigis on erialase info saamine raskendatud.
Kuna allergiahaiguste levimus on kogu maailmas kasvutendentsiga, püüab Eesti Allergialiit vähendada allergiahaiguste esinemissagedust järjepideva tervise- ja allergiakoolituse abil. Allergiahaigete elukvaliteedi parandamise ja raskete haigusvormide väljakujunemise vältimiseks peetakse kogu maailmas kõige olulisemaks patsiendi, perekonna ja ühiskonna õpetust.

Eesti Allergialiit jätkab aktiivset tegevust, et tõsta allergiahaigete ja nende pereliikmete teadlikkust allergiaga seotud teemadel, õpetada inimesi ära tundma allergia ilminguid, et pöördutaks võimalikult varakult eriarstide poole ära hoidmaks haiguse krooniliseks kujunemist. Õigeaegne ravi hoiab kokku raha ja parandab oluliselt patsiendi elukvaliteeti.

Eesti Allergialiidu kodulehekülg

Eesti Allergialiidu oluline suhtluse väljund elanikkonnaga on veebileht www.allergialiit.ee. Sealt leiavad allergiaprobleemidega inimesed hulgaliselt infomaterjale, õietolmu seire sesoonseid andmeid ja saavad meili teel edastada küsimusi allergianõustajale. Pidevalt täiendame veebilehte uute artiklitega. Aastas külastas kodulehekülge keskmiselt 100 000 inimese. Veebilehel on väljas ka viited kõigi Eesti Allergialiidu koostööpartnerite kohta. Samuti leiab sealt allergianõustaja telefoni numbri, meili aadressi ja teised Eesti Allergialiidu partnerite kontaktandmed.

Allergianõustaja tegevus

Allergianõustaja vastab abivajajate küsimustele iga päev kella 8–20 ja meili teel tööpäeviti kella 8–16. Aasta keskmine pöördumiste arv on – telefonikõnesid allergianõustajate 350 ja meili teel pöördujaid 500.Peamised inimeste murekohad on allergiahaige toitumine, õietolmuga seotud ärritusnähud, küsitakse informatsiooni ka allergiahaigetele mõeldud abivahendite, käsimüügiravimite ja nahale mõeldud hüpoallergiliste toodete kohta. Nahalööbed on tihti esinev probleem ja palju esitatakse küsimusi nendega toimetulekuks. Helistatakse ka kontaktisikule ning küsitakse erinevat allergia või allergialiidu koostööpartneritega seonduvat informatsiooni.

Koostööpartnerid

Eesti Allergialiidu koduleheküljel on väljas viited koostööpartneritele. Eesti Allergialiidu tegevust toetavad: Lux Eesti , Beaty AS, Eugesta Eesti AS, Akzo Nobel AS, Tikkurila AS, Mayer Indusrties AS, Ocean Air OÜ, Tartu Biotehnoloogia Park jpt. Samuti teeme koostööd trükiste avaldamisel, kus firmadel on võimalus oma tooteid tutvustada. Eesti Allergialiit annab aastaid koostöös ajakirjaga „Tervispluss” välja allergiaalase lisa. Kogutiraaž on 15 000 eksemplari, mille moodustas nii ajakirja tellijate, üksikmüügi kui ka Eesti Allergialiidu poolt jagatav kogus. Autorid käsitlevad ajakirjas toidu, olmekeemia, füüsilise koormuse, lisaainete ja erinevate allergeenidega seotud probleeme.